Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-114787-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, và các Sở, Ngành quản lý theo ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định
Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ĐắkLắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-5, I-6)
- Giấy chứng nhận đầu tư
- Các giấy tờ khác liên quan đến nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Đắk Lắk
Số hồ sơ:
T-DLA-114787-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Lắk
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25