Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DLA-BS151
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 23 Trường Chinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, người sử dụng lao động, phía đối tác Việt Nam hoặc đại diện tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động theo pháp luật tại Việt Nam làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động
Bước 2: Gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thời gian ít nhất trước 20 ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc phía đối tác Việt Nam, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam)
Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 23 Trường Chinh, Tp. BMT, Đăk Lăk.
Thời gian nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ, tết)
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 31/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Các giấy tờ của người nước ngoài và các văn bản có liên quan:
+ Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động, thì chỉ cần 03 (ba) ảnh màu theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ và giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp
+ Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động phải có các giấy tờ theo quy định tại điểm c, d và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ và giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp
+ Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu, có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động phải có giấy tờ theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP của Chính phủ và giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

2
38