Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-007739-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Nhà ở và Công sở - Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, cơ sở đào tạo liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục xin cấp chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
- Bộ phận Tiếp nhận:
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;
+ Vào sổ nhận và theo dõi hồ sơ;
+ Viết biên nhận hồ sơ
Bước 3: Lập thủ tục cấp chứng chỉ
Bước 4: Đến thời gian hẹn: cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp chứng chỉ, ký tên vào sổ cấp chứng chỉ và nhận chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
+ Chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với chứng chỉ định giá
+ Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;
+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định
Đối với chứng chỉ môi giới
+ Không phải là cán bộ, công chức Nhà nước;
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
+ Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;
+ Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định
Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới bất động sản:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn xin cấp chứng chỉ: Theo mẫu Phụ lục 06 (Theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 )
+ 02 hình màu 3 x 4 chụp trong năm xin cấp chứng chỉ
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp chứng chỉ
+ Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Trường hợp cấp lại thì không phải nộp chứng minh nhân dân
Bản sao giấy chứng minh nhân dân
Đối với cơ sở đào tạo ngoài những bộ hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới của các học viên còn bổ sung thêm:
+ Văn bản đề nghị (Theo mẫu Phụ lục 05-BĐS tại Thông báo số 12/TB- SXD ngày 27/02/2010 của Sở Xây dựng)
+ Danh sách học viên đăng ký tham gia lớp học (Theo mẫu Phụ lục 06-BĐS tại Thông báo số 12/TB-SXD ngày 27/02/2010 của Sở Xây dựng)
+ Danh sách học viên đăng ký cấp chứng chỉ (Theo mẫu Phụ lục 07-BĐS tại Thông báo số 12/TB-SXD ngày 27/02/2010 của Sở Xây dựng)
Trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ thì bổ sung chứng chỉ cũ bị rách nát, nếu mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ khi xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 6, Đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá Bất động sản, môi giới Bất động sản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng chỉ Định giá, Môi giới Bất động sản cho cá nhân - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-007739-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Kinh doanh bất động sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
40