Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-007788-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Nhà ở và Công sở - Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục xin cấp lại chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Bộ phận tiếp nhận:
+Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;
+ Vào sổ nhận và theo dõi hồ sơ;
+ Viết biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Lập thủ tục cấp chứng chỉ
Bước 4: Đến thời gian hẹn: cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp chứng chỉ, ký tên vào sổ cấp chứng chỉ và nhận chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
+ Chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá, môi giới : theo mẫu phụ lục số 6 (Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008)
02 hình màu 3x4 cm, chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ
Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 6, Đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá Bất động sản, môi giới Bất động sản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản cho cá nhân (cấp lại) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-007788-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Kinh doanh bất động sản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
46