Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-007919-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở tài nguyên môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc)kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động hợp lệ đúng thủ tục từ cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, lập biên bản thẩm định theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2005/TTLT-BGDĐT-BKHĐT. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản xác nhận đủ hoặc chưa đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong vòng 9 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ( bộ phận một cửa)
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh(Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng) tổ chức kiểm tra, thẩm định về các điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài)
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp giấy phép đăng ký hoạt động hoặc văn bản chấp thuận cho đăng ký hoạt động
Giấy đăng ký hoạt động làm theo mẫu tại Phụ lục của Quy định này (Trích từ Phụ lục 2 ban hành theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLB-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005)
Bản sao công chứng giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp
Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc (hiệu trưởng), trưởng các phòng, ban và kế toán trưởng
Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng), trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên
Cấp học, bậc học, trình độ sẽ đào tạo
Ngành đào tạo
Quy mô (học sinh, sinh viên, học viên)
Đối tượng tuyển sinh
Quy chế và thời gian tuyển sinh
Các quy định về học phí và các loại phí liên quan
Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng
Báo cáo tình hình cơ sở vật chất hiện có
Đăng ký chương trình giảng dạy của cơ sở với cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về giáo dục và đào tạo
Quy chế hoạt động của tổ chức
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động (Mẫu số 1/ĐKHĐ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí HC Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-007919-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18