Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-008023-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở tài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và hoàn tất văn bản thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm định, Sở Nội vụ( hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) có ý kiến chính thức về việc thành lập tổ chức. Trong thời gian 20 ngày, kể từ khi nhận đủ các loại hồ sơ thành lập đã được xử lý theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập. Nếu chưa Quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho cơ quan trình đề nghị thành lập trường biết lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ thành lập trường và gởi cho Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường công lập) và tổ chức, cá nhân mở trường lập hồ sơ thành lập trường gởi cho Sở Giáo dục và Đào tạo(đối với trường Tư thục)
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan ở cấp tỉnh (Sở Nội vụ, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường) tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mức độ khả thi của luận chứng quy định tại điều 9 của điều lệ trường phổ thông trung học ban hành theo Quyết định 07/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định thành lập
Đơn xin thành lập trường hoặc tờ trình xin thành lập trường (do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lập đối với trường công lập; do cá nhân hoặc tổ chức kinh tế xã hội đối với trường tư thục)
Luận chứng khả thi với những nội dung sau:
Các điều kiện thành lập trường theo điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học ban hành theo Quyết định 07/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Việc mở trường phù hợp với quy họach mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên.
- Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu họat động giáo dục.
Dự thảo đề án tổ chức và họat động với các nội dung chủ yếu sau:
- Mục đích thành lập, mục tiêu và nhiệm vụ.
- Kế họach và phương huớng họat động.
+ Loại hình trường, tên trường, địa điểm.
+ Quy mô phát triển.
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường.
+ Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phục vụ công tác giảng dạy.
+ Cơ sở vật chất và tài chánh.
Đối với trường tư thục, thêm các văn bản sau:
Bản cam kết trong vòng 5 năm xây dựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo theo dự kiến của trường.
Văn bản do cấp thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất- kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết góp vốn đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường
Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng dất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường
Hồ sơ về nhân sự:
- Danh sách trích ngang và lý lịch của Hội đồng quản trị.
- Sơ yếu lí lịch của người được dự kiến Hiệu trưởng của trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự.
- Danh sách giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường trung học phổ thông - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-008023-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31