Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-009228-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Thông tin Truyền thông để lấy Mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Thông tin Truyền thông
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp và hẹn người nộp ngày, giờ để đến địa điểm kiểm tra thiết bị máy photcopy màu
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Sáng: từ 07h đến 11h30
- Chiều: từ 13h đến 16h30
(Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Thông tin Truyền thông (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ)
- Trường hợp đủ điều kiện: người nộp nhận Giấy phép sử dụng thiết bị ngành in (máy photcopy màu)
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy phép: công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Sở Thông tin Truyền thông.
Thời gian trả hồ sơ:
- Sáng: từ 07h đến 11h30
- Chiều: từ 13h đến 16h30
(Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Phiếu đăng ký thiết bị ngành in (mẫu)
Quy chế sử dụng máy
Catalogue hay lý lịch máy
Hợp đồng mua máy và chứng từ thanh toán
Giấy phép nhập khẩu (nếu là máy do cơ sở in nhập khẩu)
Biểu thống kê thiết bị ngành in (mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu thống kê thiết bị ngành in (mẫu)
Phiếu đăng ký thiết bị ngành in (mẫu)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí HC Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị ngành in - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-009228-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
33