Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-009380-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở hoặc qua đường bưu điện tới Sở Thông tin và Truyền thông - số 281, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông để lấy mẫu đơn, tờ khai hoặc tải mẫu trực tiếp trên trang thông tin điện tử http://www.stttt.gov.vn hoặc http://www.mic.gov.vn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới Sở Thông tin và Truyền thông
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn trao cho người nộp
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hiểu và bổ sung kịp thời
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở để nhận kết quả (nếu nhận hộ phải có Giấy ủy quyền hợp pháp)
- Trường hợp nếu đủ điều kiện: Người nộp nhận Giấy chấp thuận; nếu hồ sơ không đủ điều kiện Sở sẽ có trả lời bằng văn bản
- Nếu hồ sơ nhận qua đường bưu điện thì kết quả sẽ được gửi qua đường bưu điện
- Thời gian nhận và trả kết quả:
+ Sáng : Từ 07h00 đến 11h30
+ Chiều : Từ 13h00 đến 16h30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều 5, Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. Điều kiện hoạt động in là:
+ Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động in phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
+ Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều này, nếu cơ sở in tham gia in sản phẩm là vàng mã, phải đăng ký loại vàng mã dự định in với Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) sở tại
Ngoài các quy định tại Khoản 1, Điều này, cơ sở in còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
+ Phải có Giấy phép hoạt động in khi tham gia hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
+ Phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền khi tham gia in các sản phẩm: Chứng minh nhân dân; hộ chiếu; văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
+ Giám đốc hoặc chủ sở hữu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam khi cơ sở in tham gia in các sản phẩm quy định tại Điểm a, b, Khoản 3 Điều này
- Khoản 1, Điều 31, Luật số 30/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về xuất bản. Điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gồm:
+ Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật
+ Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm
+ Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự
+ Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in ghi tên, địa chỉ cơ sở in, chủ cơ sở in, chức năng và mục đích in (Mẫu 01)
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính, lý lịch trích ngang của giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý in do các cơ sở đào tạo chuyên ngành về in cấp, kèm theo các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có) của giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có chứng thực
Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép hoạt động ngành in - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-009380-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
19