Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-009974-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Quy hoạch - Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tạm (đã được niêm yết công khai tại cơ quan)
Bước 2: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Bộ phận tiếp nhận :
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;
+ Vào sổ nhận và theo dõi hồ sơ;
+ Viết biên nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ).
Bước 3: - Làm văn bản xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lập thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm.
Bước 4: Đến thời gian hẹn: Chủ đầu tư đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nộp lại biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng tạm, nộp phí xây dựng (nếu có) ký tên vào sổ theo dõi và nhận giấy phép tạm.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
- Chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
(Trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu (Phụ lục IV - mẫu 2 - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009)
Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bảo công chứng)
Bản vẽ thiết kế thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 04; Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Phụ lục IV – Mẫu 2; Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 100.000 đồng/01 giấy phép
Thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Theo bảng tra và công thức tính
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-009974-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32