Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-010177-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đóng lại dấu nổi trên hình
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ từ tổ chức, công dân khi có nhu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đồng Nai ( Số 2 Nguyễn Thái học - phường Quyết thắng - Biên Hòa Đồng Nai).
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức công dân khi họ yêu cầu, giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai được qui định.
- Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ :- Sáng từ 7h30 đến 11h30;
- Chiều từ 13h30 đến 16h30 ( ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Kiểm tra hồ sơ
- Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân nếu hồ sơ đã đúng và đầy đủ theo qui định.
- Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo qui định thì hướng dẫn cụ thể một làn, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh.
Bước 4: Chuyển trả kết quả giải quyết cho tố chức, cá nhân. Cán bộ bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức cá nhân ký nhận vào sổ tiếp nhận và trả kết quả.
Thời gian trả kết quả hồ sơ : Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30 ( ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần(ngày lễ nghỉ).
Bằng cấp
Chứng minh nhân dân (Trường hợp chứng minh nhân dân mất phải có đơn cớ mất do công an xác nhận và đóng dấu giáp lai trên hình để đối chiếu với bằng cấp hoặc đơn xác nhận của trường có dán hình và đóng dấu giáp lai)
Số bộ hồ sơ:
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đóng lại dấu nổi trên văn bằng - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-010177-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30