Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-011362-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Sở Nội Vụ tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và hoàn tất văn bản thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm định, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chính thức về việc thành lập tổ chức. Trong thời gian 20 ngày, kể từ khi nhận đủ các loại hồ sơ thành lập đã được xử lý theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ thành lập Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp và gởi cho các ngành hữu quan ở cấp tỉnh( Sở Nội vụ, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường) lấy ý kiến và đề nghị Sở Nội Vụ tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mức độ khả thi của đề án được quy định tại điều 8 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp ban hành theo Quyết định 44/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Sở Nội Vụ tổ chức thẩm định
Bước 3: Sở Nội Vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp
Công văn đề nghị thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoặc tờ trình xin thành lập kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (do Sở Giáo dục và Đào tạo)
Đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp với những nội dung sau:
- Nhu cầu của việc thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp;
- Phương hướng hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp;
- Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ;
- Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Sơ yếu lí lịch của người được dự kiến Giám đốc của kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-011362-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36