Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-015050-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 165 đường Cách Mạng Tháng Tám – phường Quyết Thắng – Biên Hòa – Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ Đăng ký kinh doanh theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
b. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” đóng lệ phí và nhận giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Văn bản thỏa thuận địa điểm đối với ngành nghề sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khách sạn, kho chứa hàng
Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải:
a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, tách hợp tác xã. Hội đồng chia, tách gồm Ban quản trị hợp tác xã dự định chia, tách và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từ hợp tác xã chia, tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; lập hồ sơ xin chia, tách hợp tác xã; hình thành bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã mới
b) Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia, tách; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các hợp tác xã sau chia, tách
c) Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định những vấn đề quy định tại điểm b; tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật Hợp tác xã 2003
d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định chia, tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ
đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, tách theo quy định của Luật Hợp tác xã đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, tách hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, Hợp tác xã nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn Đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục HTXMĐ).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKKD 20.000/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-015050-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21