Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-016996-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Đối với phương tiện thương mại và phi thương mại: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với gia hạn giấy phép: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả)
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ các thủ tục đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào. Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi biên nhận hồ sơ giao cho khách hàng
Bước 3: Ghi phiếu bàn giao hồ sơ cho cán bộ chuyên trách thực hiện
Bước 4: Chuyên viên kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ đề nghị của đơn vị
Bước 5: Ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ. In giấy phép và ghi số seri giấy phép vào hồ sơ theo dõi
Bước 6: Trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở ký duyệt. Nếu trong quá trình xem xét ký duyệt, Lãnh đạo phát hiện có sai sót sẽ yêu cầu cán bộ trực tiếp xử lý giải trình
Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ
Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30
Đối với phương tiện thương mại: KD vận tải hành khách theo tuyến cố định (cấp lần 2), vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch và vận tải hàng hóa.
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 6a, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải).
+ Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (bản photo chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính đối chiếu).
+ Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị mình đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao chứng thực).
+ Giấy đăng ký phương tiện (bản photo).
+ Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với phương tiện đó (bản photo)
Đối với phương tiện phi thương mại: Là phương tiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động qua lại biên giới hai nước không vì mục đích kinh doanh: phương tiện của các tổ chức đi công tác, tham quan, du lịch; phương tiện cá nhân đi việc riêng (áp dụng đối với xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi và xe bán tải (pick-up)).
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 6b, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải).
+ Giấy đăng ký phương tiện (bản photo)
Gia hạn giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với phương tiện của Lào hết hạn giấy phép hoặc quá thời gian lưu hành tại Việt Nam).
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 9, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải).
+ Giấy phép liên vận Việt - Lào (bản photo kèm bản chính đối chiếu).
+ Giấy đăng ký phương tiện (bản photo)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Gia hạn giấy phép: Phụ lục 9
Tải về
Phương tiện phi thương mại: Phụ lục 6b
Tải về
Phương tiện thương mại: Phụ lục 6a
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào - Đồng nai
Số hồ sơ:
T-DNA-016996-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24