Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-018843-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ nhật trình và phù hiệu cố định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với danh sách xe được cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Ghi biên nhận giao cho khách hàng
Bước 3: Ghi giấy đề nghị Văn phòng Sở cấp ấn chỉ sổ nhật trình và phù hiệu cố định.
Bước 4: In phù hiệu, ghi số Seri sổ nhật trình và phù hiệu cố định vào hồ sơ.
Bước 5: Trình Lãnh đạo ký duyệt.
Bước 6: Trình đóng mộc, ép nhựa và trả kết quả.
Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: Từ 07h đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h đến 16h30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được cấp giấy phép kinh doanh vận tải
Văn bản đề nghị cấp sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định
Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (hoặc văn bản chấp thuận khai thác thử, bổ sung, thay xe
Bản photo giấy đăng ký xe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp 01 sổ nhật trình và 01 phù hiệu xe cố định Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, đổi sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-018843-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
5