Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-018843-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có nhu cầu xin phù hiệu cố định và sổ nhật trình lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 41, 42, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi Sở Giao thông Vận tải (Bộ phận một cửa)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 41, 42, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu
Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận một cửa và chuyên viên thực hiện cấp phép
Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, đối chiếu với danh sách xe khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải
Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ, đánh máy, in phù hiệu, ghi số Seri phù hiệu, sổ nhật trình vào hồ sơ
Bước 6: Trình Lãnh đạo ký duyệt
Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả
Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30
Văn bản đề nghị cấp Sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định
Văn bản chấp thuận khai thác tuyến (hoặc văn bản chấp thuận khai thác thử, bổ sung, thay xe)
Bản photo giấy đăng ký xe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, đổi sổ nhật trình và phù hiệu xe chạy tuyến cố định - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-018843-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33