Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-019156-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở quản lý ngành liên quan dự án, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 2 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ :
+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với qui định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung
+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ : làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án
Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: lập tờ trình và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án
Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25