Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-021325-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp trực tiếp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp thẻ bảo hiểm y tế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến Ban Thương binh và Xã hội thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú để nộp đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân cấp xã có công văn đề nghị chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký văn bản đề nghị gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bước 2: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các đối tượng thuộc diện hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ nếu không phải thuộc diện đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc (đang công tác, hưu trí, MSLĐ…), bảo hiểm y tế diện người có công, cựu chiến binh thi được cấp thẻ BHYT
Đơn xin hưởng chế độ BHYT (tự viết): 01 bản chính
Quyết định hưởng trợ cấp một lần: 01 bản photo chứng thực
Danh sách, công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-021325-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18