Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-021552-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp trực tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Cấp Sở: 30 ngày làm việc duyệt hồ sơ ra quyết định trợ cấp ưu đãi và chuyển tiền cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chi trả trợ cấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hưởng tuất từ trần đến Ban Thương binh và Xã Hội tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận mẫu Bản khai của thân nhân (mẫu số 12-TT1) điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nộp lại hồ sơ cho Ban Thương binh và Xã hội cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và chuyển toàn bộ hồ sơ đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra và chuyển các giấy tờ trên về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 h đến 11h30
+ Chiều từ 13h đến 16h30
(Trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra ra quyết định trợ cấp và chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, huyện chuyển trợ cấp về xã đối tượng trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã để nhận trợ cấp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; con từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi của thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, cán bộ Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa nếu còn tiếp tục đi học; con bị tàn tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được trợ cấp tiền tuất hàng tháng
- Theo điều kiện trên nếu như cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đang sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi, con mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng
Bản khai của thân nhân (mẫu số 12-TT1): 02 bản chính
Giấy khai tử : 02 bản sao
Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh và giấy xác nhận đang đi học (nếu TN là con của người chết trên 18 tuổi): 01 bản sao
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ tuất từ trần - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-021552-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34