Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-035162-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Hồ sơ bình thường không quá hai ngày làm việc. - Hồ sơ phức tạp không quá mười ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Sáng : từ 07h00 đến 11h00;
- Chiều: từ 13h30 đến 16h00.
(Trừ Chủ nhật và các ngày lễ).
Bước 2: - Công chứng viên xem hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành công chứng trong ngày làm việc.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ Công chứng viên hướng dẫn bổ sung khi đầy đủ tiến hành công chứng.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp công chứng viên viết phiếu hẹn.
+ Trường hợp không hợp lệ Công chứng viên trả hồ sơ và thông báo lý do.
Hợp đồng thế chấp nhà
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà
Giấy chứng minh nhân dân người tham gia giao dịch
Hộ khẩu
Hồ sơ pháp lý CôngTy/Doanh nghiệp
Hợp đồng tín dụng
Giấy chứng chứng minh nhân dân người đại diện.
Nếu là bản sao phải xuất trình bản chính để Công chứng viên kiểm tra đối chiếu.
Biên bản định giá
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu số 01/PYC)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Mức thu trên giá trị giao dịch: - Dưới 100.000.000 đồng mức thu lệ phí là 100.000đồng - Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng mức thu lệ phí là 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch - Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng mức thu lệ phí là 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng - Từ trên 5.000.000.000 đồng mức thu lệ phí là 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-035162-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30