Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-037654-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám Đốc Sở tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Công an tỉnh, Tòa án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 26 ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Trường hợp cần tra cứu hồ sơ của Tòa án thì thời hạn là 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu Lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tư pháp – Sở Tư pháp.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 2: Đến ngày hẹn trong giấy, người nộp hồ sơ đến nhận Phiếu Lý lịch tư pháp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, cán bộ tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Sáng: từ 07 h đến 11h30;
- Chiếu: từ 13h đến 16h30.
(Trừ Chủ nhật và các ngày lễ).
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu
Hộ chiếu (Bản sao)
Khai báo tạm trú (bản sao)
Trường hợp người uỷ quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; nếu người uỷ quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản uỷ quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú và làm việc ở Việt Nam thì người được ủy quyển phải có giấy giới thiệu của cơ quan tổ chức nơi người nước ngoài làm việc.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu LLTP
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp: 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam (trường hợp thông qua ủy quyền) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-037654-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26