Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-037666-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám Đốc Sở tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tư pháp – Sở Tư pháp.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 2: Đến ngày hẹn trong giấy, người nộp hồ sơ đến nhận Giấy khai sinh. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy khai sinh, cán bộ tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ:
- Sáng: từ 07 h đến 11h30;
- Chiếu: từ 13h đến 16h30.
(Trừ Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch Việt Nam cho con, thì tên của trẻ em là tên Việt Nam hoặc tên ghép giữa tên Việt Nam và tên nước ngoài theo sự lựa chọn của cha, mẹ
Tờ khai đăng ký khai sinh
Hộ khẩu (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính kiểm tra đối chiếu)
Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính kiểm tra đối chiếu)
Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính kiểm tra đối chiếu)
Hộ chiếu (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính kiểm tra đối chiếu)
Giấy chứng sinh theo mẫu. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng, trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh cam đoan việc sinh là có thực.
- Giấy thỏa thuận của cha mẹ chọn Quốc tịch cho con:
+ Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì giấy thỏa thuận chọn quốc tịch phải có thêm xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.
+ Nội dung thỏa thuận của cha mẹ về việc lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con và nội dung việc lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con phù hợp với pháp luật của nước đó có thể được thể hiện trong cùng một văn bản hoặc hai văn bản khác nhau.
Giấy tờ chứng minh thời điểm có con là hợp lý
Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai sinh - theo Quyết định số 1203 QĐ/TP-HT ngày 26/12/1998 (hết hiệu lực) -Thực tế yêu cầu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-037666-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26