Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-041431-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị đề nghị thành lập hội làm thủ tục thành lập Ban vận động thành lập Hội; Lập hồ sơ xin phép thành lập Hội
Bước 2: Đơn vị đề nghị thành lập hội nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ (số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa ).
- Hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ thiếu hoặc không đúng: được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cho phép thành lập. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trực tiếp cho nơi nhận Quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện để thành lập thì sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Nội vụ.
Đơn xin thành lập Hội của Trưởng Ban vận động xin phép thành lập Hội
Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội của Sở, Huyện (kèm danh sách những người trong Ban Vận động thành lập Hội đã được công nhận) (Bản chính)
Phương hướng hoạt động (Bản chính)
Dự thảo điều lệ Hội (sau khi đã xin ý kiến của Sở, huyện quản lý) (kèm file)
Văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực Hội hoạt động
Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
Văn bản xác định về trụ sở và tài sản của Hội (Bản chính)
Danh sách Hội viên đăng ký tham gia Hội
Danh sách dự kiến Ban chấp hành Hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Hội - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-041431-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
12