Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-045064-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị đề nghị hợp nhất Hội làm thủ tục hợp nhất Hội theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP
Bước 2: Đơn vị đề nghị đổi tên hội nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ (số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa).
- Hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ thiếu hoặc không đúng: được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định. Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh gửi trực tiếp cho nơi nhận Quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện để đổi tên thì sẽ nhận văn bản trả lời Sở Nội vụ.
Công văn đề nghị hợp nhất của Hội (Bản chính)
Ý kiến bằng văn bản của Sở quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực (Bản chính)
Nghị quyết về việc hợp nhất Hội (Bản chính)
Biện pháp xử lý tài sản, tài chính, công nợ của Hội (nếu có) (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hợp nhất hội - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-045064-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22