Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-047345-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án có tổng mức đầu tư ≥7 tỷ đồng); Sở Tài chính (đối với dự án có tổng mức đầu tư <7 tỷ đồng); Phòng Tài chính các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc cấp huyện và thành phố Biên Hòa quản lý).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài chính (đối với các dự án có tổng mức đầu tư <7 tỷ đồng).
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, cơ quan chuyên ngành và Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tài chính các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Thời hạn giải quyết: - Đối với dự án nhóm A: Thời gian không quá 7 tháng;
- Đối với dự án nhóm B: Thời gian không quá 5 tháng;
- Đối với dự án nhóm C (gồm dự án không khả thi, dự án quy hoạch): Thời gian không quá 4 tháng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (địa chỉ: Số 42 đường CMT8, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Bước 2: Thẩm định và phê duyệt quyết toán
Bước 3: Trả kết quả (quyết định phê duyệt)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ, chứng từ thanh toán có liên quan
Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc);
+ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bản gốc);
+ Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA ( bản sao);
+ Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao);
+ Các biên bản nghiệm thu hoàn thành từng bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao);
+ Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản gốc);
+ Báo cáo kết quả kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành (kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán có nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị).
+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư.
+ Báo cáo quyết toán.
+ Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản sao).
+ Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (bản sao).
Lưu ý: Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định tại Điều 18 phần II Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-047345-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19