Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-048858-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương (đối với trường hợp đăng ký bổ sung thực hiện quyền phân phối)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trừ trường hợp đăng ký bổ sung thực hiện quyền phân phối hoặc sau khi đổi giấy chứng nhận đồng thời điều chỉnh thuộc dự án thẩm tra điều chỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp
Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký
Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh
Trường hợp khi đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc). Trừ trường hợp đăng ký bổ sung thực hiện quyền phân phối hoặc sau khi đổi giấy chứng nhận đồng thời điều chỉnh thuộc dự án thẩm tra điều chỉnh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đổi giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Tải về
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Tải về
Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
Tải về
Báo cáo thông tin về thương nhân bán hàng để xuất khẩu
Tải về
Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (được cấp Giấy phép trước ngày 01/7/2006) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-048858-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25