Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-049794-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (bao gồm cả hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh)
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp
Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều: Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư
Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông/quyết định của Chủ tịch công ty (hoặc quyết định của chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh
Bản sửa đổi điều lệ công ty (trong trường hợp điều chỉnh giấy phép đầu tư có thay đổi nội dung điều lệ doanh nghiệp)
Bản photo giấy xác nhận cơ cấu tổ chức quản lý của công ty (nếu có)
Bản photo giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh (đối với trường hợp do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp); sao y chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh
Ngoài các đề mục nêu trên, trong từng trường hợp cụ thể, hồ sơ điều chỉnh cần bổ sung các nội dung khác nhau:
Đối với hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ: Bản cam kết đủ khả năng tài chính để góp vốn bổ sung thực hiện dự án của chủ đầu tư do đại diện chủ đầu tư lập và ký
Đối với hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm đặt trụ sở chính (chuyển sang khu công nghiệp khác cùng tỉnh):
+ Hợp đồng thuê nhà xưởng/thỏa thuận thuê đất lại đất tại vị trí mới (có kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí thuê) (bản chính hoặc bản sao y chứng thực)
+ Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của công ty hạ tầng nơi đặt trụ sở chính theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc biên bản thanh lý hợp đồng thuê lại đất, nhà xưởng giữa bên cho thuê và đại diện doanh nghiệp được sao y chứng thực
Đối với hồ sơ đề nghị bổ sung chủ đầu tư:
+ Danh sách thành viên công ty có đủ chữ ký của các chủ đầu tư và đóng dấu công ty
+ Giấy chứng nhận thành lập của chủ đầu tư mới được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với nhà đầu tư nước ngoài); giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư mới được chứng thực (đối với nhà đầu tư trong nước)
+ Hộ chiếu, chứng minh nhân dân còn hiệu lực được chứng thực của người đại diện chủ đầu tư mới
+ Bản cam kết khả năng tài chính để góp vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư mới
+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư mới trong trường hợp chủ đầu tư mới là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập chưa có báo cáo tài chính; báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư mới trong trường hợp chủ đầu tư mới là pháp nhân
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh các nội dung khác trên giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi thông tin về chủ đầu tư, về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, về tiến độ thực hiện dự án, về các chi nhánh, văn phòng giao dịch của doanh nghiệp…):
+ Bản sao hợp lệ (chứng thực) các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (hộ chiếu, giấy đăng ký kinh doanh, văn bản chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng…)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 nhưng chưa đăng ký lại đồng thời sau khi điều chỉnh thỏa mãn các điều kiện sau: Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật đầu tư năm 2005; Không thuộc lĩnh vực do Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư theo qui định tại Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-049794-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21