Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-050945-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 tháng làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (Số 02, Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành tổ chức thẩm định, xem xét ngay tại cơ sở lưu trú du lịch:
+ Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch duy trì hạng 1 sao hoặc 2 sao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định tái công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao hoặc 2 sao.
+ Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không duy trì hạng 1 sao hoặc 2 sao như đã xếp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định hạ hạng sao cho phù hợp với cơ sở lưu trú du lịch.
Bước 3: Cơ sở lưu trú du lịch nhận Quyết định tái công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao hoặc 2 sao tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Số 02, Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Cán bộ, công chức trả Quyết định có trách nhiệm viết phiếu thu và phòng Kế hoạch Tài chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai thu phí, lệ phí theo quy định.
Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h30’đến 11h30’; Chiều từ 13h30’đến 16h30’(ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.
+ Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).
+ Biên lại nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch
Phụ lục 1: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Phụ lục 2: Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
Phụ lục 6: Chất liệu, màu sắc, kích thước và mẫu biển hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tái thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao hoặc 2 sao - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-050945-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25