Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-053884-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Du lịch - Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (Số 02, Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận văn bản trả lời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai (Số 02, Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h30’đến 11h30’; Chiều từ 13h30’đến 16h30’(ngày thứ Hai đến ngày thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch
Kế hoạch tổ chức, trong đó thể hiện rõ tên, chủ đề, thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến, cách thức tổ chức, nguồn kinh phí
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp
Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm
* Lưu ý:
- Thời điểm doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tại tỉnh Đồng Nai chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức và tối thiểu 06 (sáu) tháng trước khi diễn ra sự kiện.
- Trong trường hợp thay đổi nội dung đã đăng ký, đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch phải thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự kiến diễn ra sự kiện.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục số 18: Đơn đề nghị tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Văn bản chấp thuận, từ chối đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tại tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-053884-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Du lịch - Thể thao
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22