Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-053985-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ (số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa). Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 2: . Sở Nội vụ thẩm định và lấy ý kiến của sở, ngành quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ hoạt động (đối với hội cấp tỉnh); UBND huyện, thị xã, thành phố (đối với hội cấp huyện, cấp xã) và các đơn vị có liên quan (nếu có).
Bước 3: + Trường hợp không đủ điều kiện: Sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.
+ Hồ sơ hợp lệ: Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh gửi trực tiếp cho nơi nhận quyết định.
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị giải thể của Chủ tịch hội.
- Nghị quyết đại hội về việc giải thể hội.
- Bản kê tài sản, tài chính.
- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có).
- Các số báo đã đăng thông báo thời hạn thanh toán nợ cho các tổ chức và cá nhân có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể hội - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-053985-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35