Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-137287-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính kế họach
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế họach
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã và các Phòng chuyên môn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính điền thông tin theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện:
- Khi đến nộp hồ sơ: cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật;
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để nhận kết quả.
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: từ 07h đến 11h30;
- Chiều: từ 13h đến 16h30.
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã ( mẫu HTXMĐ) hợp nhất
Điều lệ hợp tác xã hợp tác xã hợp nhất
Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (mẫu HTXDS) hợp nhất
Biên bản đã thông qua tại đại hội thành lập hợp tác xã hợp nhất
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã bị hợp nhất
Phương án xử lý tài sản, vốn các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề còn tồn đọng của hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất của Ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
Bản sao hợp lệ xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp cho hợp tác xã ( trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản đã thông qua tại đại hội thành lập hợp tác xã hợp nhất.
Điều lệ hợp tác xã hợp tác xã hợp nhất.
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã ( mẫu HTXMĐ) hợp nhất.
Phương án xử lý tài sản, vốn các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề còn tồn đọng của hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất của Ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất.
Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (mẫu HTXDS) hợp nhất.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Mục 5, Điều 1) 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh Hợp nhất Hợp tác xã - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-137287-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25