Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-137658-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế Kế hoạch và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân được tổ chức ủy quyền theo mẫu Phục lục 06 – Thông tư 13/2005/TT-BXD) đề nghị cấp giấy chứng nhận đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
Bước 2: - Tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng.
- Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao giấy chứng nhận, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn để tổ chức đề nghị cấp giấy nộp đủ giấy tờ theo quy định.
- Thông báo cho tổ chức thời gian kiểm tra thực tế tại công trình theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 05 (Thông tư số 13/2005/TT-BXD). Kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng thực tế đối chiếu với bản vẽ hoàn công.
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, thể hiện các nội dung trên giấy và ký giấy chứng nhận.
+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy thì Sở Xây dựng trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản để tổ chức đề nghị cấp giấy biết rõ lý do.
Bước 3: Thông báo bằng văn bản theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 06 (Thông tư số 13/2005/TT-BXD) cho tổ chức liên hệ cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật
Bước 4: - Bộ phận tiếp nhận:
+ Thu biên lai thu các khoản lệ phí trước bạ (trừ trường hợp tổ chức được cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi, cấp giấy lần đầu mà đã nộp lệ phí trước bạ, trường hợp không phải nộp và được miễn nộp theo quy định của pháp luật).
+ Thu, đối chiếu bản chính các giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng để lưu hồ sơ (trừ các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư); Giấy biên nhận.
+ Giao Giấy chứng nhận, Phiếu xác nhận đã cấp giấy chứng nhận theo mẫu phụ lục số 07 (Thông tư số 13/2005/TT-BXD).
- Tổ chức đề nghị cấp giấy:
+ Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
+ Ký vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng.
+ Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; Nộp Phiếu xác nhận đã cấp giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng để biết và theo dõi.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
- Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30;
- Chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
(Trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp ở Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật
Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cá nhân được giao nhiệm vụ nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận theo mẫu phụ lục 06 (Thông tư số 13/2005/TT-BXD)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo mẫu phụ lục 02 (Thông tư số 13/2005/TT-BXD)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư tại Việt Nam (đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam) được cơ quan có thẩm quyền cấp)
Bản sao Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư dự án hoặc Quyết định chấp thuận thiết kế và xây dựng công trình; hoặc giấy phép xây dựng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (kèm theo bản vẽ được thẩm định)
Bản sao hồ sơ hợp pháp về đất kèm theo sơ đồ bản vẽ thửa đất và cắm mốc giao thửa đất
Các hồ sơ nghiệm thu về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng (bản chính), nghiệm thu về việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (đối với các ngành nghề kinh doanh có tác động đến môi trường)
Bản chính bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng
+ Biên lai thu lệ phí trước bạ kèm bản kê khai nộp thuế trước bạ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Phụ lục 02
Giấy biên nhận
Giấy ủy quyền
Phiếu xác nhận
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Về việc tạm thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 500.000đồng/giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-137658-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35