Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-140126-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và một số sở, ngành khác có liên quan (như Sở Nông nghiệp, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…).
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với hồ sơ gia hạn giấy phép vật liệu san lấp quy mô nhỏ, thời hạn giải quyết không quá 23 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý (Phòng Khoáng sản).
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng từ 07h00’ đến 11h30’.
+ Chiều từ 13h30’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp phải thực hiện lập phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung khi tiến hành thủ tục gia hạn theo quy định pháp luật về môi trường.
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 08): Bản chính;
Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép tính đến thời điểm đề nghị gia hạn, nêu rõ trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin gia hạn và các nghĩa vụ đã thực hiện (Mẫu số 28): Bản chính;
Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin gia hạn theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 (Mẫu số 18): Bản chính;
Văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản tính đến thời điểm gia hạn khai thác: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản
Tải về
Biểu phí
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
Tải về
Giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đính kèm file
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-140126-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22