Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-141442-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục thuế
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã để được hướng dẫn thủ tục theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;
- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật;
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết Biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp. thời.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết hồ sơ (theo thẩm quyền) và trực tiếp chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định
Bước 5: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ (số liệu địa chính) đến Chi Cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; gởi thông báo nộp thuế cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Bước 6: Sau khi người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển hồ sơ lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển kết quả về cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trả cho người sử dụng đất
Bước 8: Đến ngày hẹn trả kết quả (ghi trong Biên nhận), người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
- Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí theo quy định (nếu có).
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: từ 07h đến 11h30;
- Chiều: từ 13h đến 16h30.
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất
Tờ khai lệ phí trước bạ
Tờ khai nộp tiền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn xin chuyển mục đích
- Tờ khai lệ phí trước bạ
- Tờ khai tiền sử dụng đất
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chuyển mục đích sử dụng đất Mức thu 15.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp phải xin phép) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-141442-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25