Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-141967-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký bổ sung
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường (Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai).
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì người nhận hồ sơ viết giấy hẹn lấy kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 (từ ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần).
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường (Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai).
- Cán bộ, công chức trả hồ sơ theo quy định (trong trường hợp nhận hộ phải có văn bản (giấy uỷ quyền).
- Thời gian trả kết quả hồ sơ: Sáng 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30 (từ ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thứ bảy trả kết quả từ 07 đến 11h30).
Bản đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Bản sao bằng cấp có công chứng Nhà nước của các thành viên trong doanh nghiệp
Quy chế hoặc điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
* Hồ sơ và các giấy tờ liên quan:
+ Đối với tổ chức trong nước: Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức kinh tế.
+ Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam: Có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền.
+ Đối với cá nhân: Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung học chuyên ngành đo đạc, bản đồ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Bản đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc bản đồ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-141967-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
56