Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-194440-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ
Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương để lấy mẫu đơn, số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc tải trên trang web http://doit-dongnai.gov.vn/ về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.
Trường hợp đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: Thương nhân nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm hoặc trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày (ba mươi ngày):
- Bộ phận Tiếp nhận và kiểm tra sự đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ, nếu:
+ Không đủ hồ sơ: Trả lại hồ sơ/yêu cầu bổ sung hồ sơ và giải thích lý do
+ Đủ hồ sơ: Lập biên nhận hồ sơ (số ngày tính theo ngày, giờ làm việc, căn cứ số ngày, giờ tối đa giải quyết công việc theo các bước thực hiện); vào sổ theo dõi nhận - trả hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ
- Bộ phận Tiếp nhận lập phiếu giao hồ sơ chuyển ngay cho Phòng Quản lý Thương mại
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:
Phòng Quản lý Thương mại kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ:
- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại phải thảo văn bản thông báo cho thương nhân bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ: Theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của liên Bộ Thương Mại - Bộ Tài chính
- Trường hợp thương nhân không được xác nhận đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại thảo văn bản (theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của liên Bộ Thương Mại - Bộ Tài chính) trả lời cho thương nhân; trong đó, nêu rõ lý do không xác nhận (có phê duyệt của Lãnh đạo Sở)
- Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyển sang bước 3
Bước 3: Thảo văn bản xác nhận và kiểm tra trước khi trình ký:
Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, tối đa 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý Thương mại thảo văn bản xác nhận trình Lãnh đạo Sở ký ban hành: Theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của liên Bộ Thương Mại - Bộ Tài chính
- Trước khi trình ký, người thảo văn bản xác nhận phải kiểm tra nội dung của văn bản như: Tên thương nhân, tên chủ đề hội chợ triển lãm, địa chỉ, nội dung tổ chức…; nếu:
+ Không đạt yêu cầu: Chỉnh sửa lại cho đạt yêu cầu
+ Đạt yêu cầu: Trình ký
Bước 4: Ký duyệt:
- Tối đa 1,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ, nếu:
+ Không đồng ý: Chỉ đạo Phòng Quản lý Thương mại chỉnh sửa cho phù hợp
+ Đồng ý: Ký duyệt vào văn bản xác nhận và chuyển cho Văn phòng Sở
Bước 5: Kiểm tra và trả kết quả:
- Khi nhận văn bản xác nhận, trước khi giao cho khách hàng, Văn phòng Sở phải kiểm tra các thông tin của văn bản như: Tên khách hàng, địa chỉ…, nếu:
+ Không đạt yêu cầu: Lập phiếu đề nghị chỉnh sửa chuyển Phòng Quản lý Thương mại chỉnh sửa lại và tái trình ký cho đến khi đạt yêu cầu
+ Đạt yêu cầu: Chuyển trả cho khách hàng
Bước 6: Thực hiện và báo cáo:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại; thương nhân phải có văn bản báo cáo Sở Công Thương về kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm (theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC)
- Cấp bản chính xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
- Thời gian nhận và trả kết quả:
+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu tại Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại
Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)
Bản sao hợp lệ bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)
Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-194440-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34