Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-194719-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://doit-dongnai.gov.vn/ về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương
- Thời gian nhận và trả kết quả:
+ Sáng: Từ 7h đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp được quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, bao gồm:
- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:
+ Địa điểm
+ Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng
+ Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình
- Điều kiện về trang thiết bị:
+ Thiết bị sản xuất
+ Các thiết bị, phương tiện an toàn
+ Hệ thống xử lý khí thải và chất thải
- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn.
- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Mục 4, Điều 1, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ
- Điều kiện về kinh doanh hóa chất: Quy định tại Mục 4, Điều 1, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ
* Trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại
+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận (nếu có)
* Trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của giấy chứng nhận 30 ngày làm việc. Tổ chức, cá nhân phải lập hồ sở gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại
+ Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã được cấp lần trước
+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng, lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Tải về

0
31