Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-206245-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục thường xuyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu lập đơn yêu cầu cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp gửi về Sở Giáo dục và đào tạo (Phòng Giáp dục thường xuyên)
Bước 2: Nộp đơn trực tiếp tại Sở Giáo dục Đào tạo (Phòng Giáo dục thường xuyên)
Bước 3: Nhận bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông
Đơn xin cấp bản sao tốt nghiệp
Đơn cớ mất có dán ảnh được Công an điạ phương xác nhận
01 ảnh 3x4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
tiền mua phôi bằng và in ấn 5.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-206245-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23