Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-206279-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và tham mưu văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trường.
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và ra quyết định thành lập trường. Nếu chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xem xét đề án, chủ trì lấy ý kiến các ngành liên quan và tham mưu bằng văn bản cho UBND tỉnh Đồng Nai trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trường
Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập trường theo đề án tiền khả thi khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Tờ trình về việc thành lập trường.
Đề án thành lập trường
Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-206279-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
56