Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-206305-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và hoàn tất văn bản, gửi hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm đến Sở Nội vụ (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh).
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trung tâm theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trường. Nếu chưa quyết định thành lập trung tâm thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra; gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng thẩm định; tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Công văn đề nghị thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoặc tờ trình xin thành lập kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (do Sở Giáo dục và Đào tạo).
Đề án thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với những nội dung sau:
+ Nhu cầu của việc thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;
+ Phương hướng hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;
+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên;
Ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;
Sơ yếu lí lịch của người được dự kiến giám đốc của kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
33