Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-206383-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường phổ thông dân tộc nội trú huyện); Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở tài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và hoàn tất văn bản, gửi hồ sơ đề nghị giải thể trường đến Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, xem xét hội đủ điều kiện giải thể trường theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể trường. Nếu chưa quyết định thành lập trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện:
Thanh tra Sở tiến hành thanh tra và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể đối với trường trung học phổ thông dân tộc nội trú theo quy định.
- Đối với trường PTDT nội trú cấp tỉnh:
Thanh tra Sở tiến hành thanh tra và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể đối với trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.
Bước 2: - Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện:
UBND cấp huyện xây dựng đề án giải thể trường. Nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với trường PTDT nội trú cấp tỉnh:
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án giải thể nhà trường.
Bước 3: - Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện:
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thanh tra.
- Đối với trường PTDT nội trú cấp tỉnh:
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định sau đó lập tờ trình trình UBND tỉnh quyết định giải thể đối với trường.
Bước 4: - Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện:
Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giải thể trường.
- Đối với trường PTDT nội trú cấp tỉnh:
Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giải thể.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
* Trường trung học giải thể theo Điểm a, Điểm d, Khoản 1, Điều 14 theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ gồm:
+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm Điểm a, Khoản 1 Điều này;
+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
+ Biên bản kiểm tra;
+ Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT).
* Trường trung học giải thể theo Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 14 theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ gồm:
+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;
+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;
+ Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT).
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-206383-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26