Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-206541-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở tài nguyên môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra và lập biên bản thẩm định;
- Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản xác nhận đủ hoặc chưa đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp phép hoạt động theo quy định (trong vòng 09 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai);
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ;
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép đăng ký hoạt động hoặc văn bản chấp thuận cho đăng ký hoạt động.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Giấy đăng ký hoạt động;
Giấy phép đầu tư (photo có chứng thực)
Danh sách hội đồng quản trị, Giám đốc (Hiệu trưởng), trưởng các phòng, ban và kế toán trưởng
Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng), trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên
Cấp học, bậc học, trình độ sẽ đào tạo
Ngành đào tạo
Quy mô (học sinh, sinh viên, học viên)
Đối tượng tuyển sinh
Quy chế và thời gian tuyển sinh
Các quy định về học phí và các loại phí liên quan
Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng
Báo cáo tình hình cơ sở vật chất hiện có
Đăng ký chương trình giảng dạy của cơ sở với cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về giáo dục và đào tạo
Quy chế hoạt động của tổ chức
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản kiểm tra, thẩm định của Bộ Giáo dục và đào tạo
Tải về
Biên bản kiểm tra, thẩm định của Sở Giáo dục và đào tạo
Tải về
Giấy đăng ký hoạt động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-206541-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29