Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-206580-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động, Sở Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày từ lúc thành lập đoàn thẩm định cho đến khi ra quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà trường và Hội đồng giáo dục cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá (theo nội dung quy định tại Chương II của quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008).
Bước 2: Đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và tham mưu với UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, cấp huyện, báo kết quả cho UBND tỉnh. Đề nghị ra quyết định công nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Báo cáo quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo từng tiêu chuẩn quy định.
Biên bản kiểm tra đánh giá về từng tiêu chuẩn và kết luận tổng hợp các tiêu chuẩn.
Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-206580-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30