Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-208748-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở quản lý ngành liên quan dự án, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 3, số 2 đường Nguyễn Văn Trị - phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển phòng nghiệp vụ (phòng Hợp tác Đầu tư xử lý)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Bước 3: Phòng nghiệp vụ xử lý hồ sơ :
+ Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với qui định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung
+ Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ : làm văn bản xin ý kiến thẩm tra dự án
Bước 4: Sau khi có ý kiến bằng văn bản của các ngành: lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc các tài liệu tương đường khác
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này (nếu thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Các tài liệu liên quan về địa điểm dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 2 năm gần nhất)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp (điều chỉnh) giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-3)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc Hợp đồng liên doanh/Giải trình kinh tế kỹ thuật
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí HC Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31