Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-208763-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hợp tác Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ chuyên ngành có liên quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở quản lý ngành liên quan dự án, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (tùy vị trí đặt dự án)
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 03, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư, nhà đầu tư ký nhận và trả lại biên nhận hồ sơ
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 03, số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cán bộ tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ chuyển Phòng Nghiệp vụ (Phòng Hợp tác Đầu tư xử lý)
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ xử lý hồ sơ
- Nếu hồ sơ có nội dung chưa phù hợp với quy định có văn bản trả lời hướng dẫn cho nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung
- Nếu nội dung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Làm văn bản gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan
- Sau khi có ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành, lập tờ trình và dự thảo báo cáo thẩm tra dự án trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét gửi báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
Bước 4: Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư, lập tờ trình và dự thảo giấy chứng nhận đầu tư trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’ (trừ thứ Sáu)
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư
Bản sao điều lệ doanh nghiệp
Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Các tài liệu liên quan về vị trí địa điểm dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 10 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tưđối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)
Tải về
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh/giải trình kinh tế kỹ thuật
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-208763-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23