Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-209246-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 165 đường Cách Mạng Tháng Tám – phường Quyết Thắng – Biên Hòa – Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ Đăng ký kinh doanh theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
b. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” đóng lệ phí và nhận giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Thời gian trả kết quả:
- Buổi sáng: từ 07h30 đến 11h
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h
(Trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Văn bản thỏa thuận địa điểm đối với ngành nghề sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khách sạn, kho chứa hàng
Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu HTXMD)
Điều lệ của Hợp tác xã hoặc Liên hiệp hợp tác xã ( Theo mẫu quy định tại Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09.6.2005)
Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã ; Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị Liên hiệp hợp tác xã theo mẫu HTXDS
Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hoặc Liên hiệp Hợp tác xã theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 11 Luật hợp tác xã năm 2003. Biên bản do Trưởng ban quản trị hợp tác xã hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của Liên hiệp hợp tác xã ký
Nếu ngành nghề đăng ký phải có vốn pháp định thì phải có thêm giâý xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định và hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó khi hợp tác xã có đủ vốn pháp định theo quy định của Pháp luật
Nếu ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 3 Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12.10.2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xã năm 2003 ( quy định trong Ban quản trị có ít nhất một người phải có chứng chỉ hành nghề)
Đối với cán bộ, công chức khi tham gia là xã viên hợp tác xã phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ công chức
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu Phụ lục I)
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu Phụ lục HTX MĐ).
Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu Phụ lục HTX MDS).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận ĐKKD 200.000/lần cấp

1
26