Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-209679-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 6)
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (Mẫu số 7)
Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng hoặc văn bản giải trình về việc bị mất giấy phép lao động (trường hợp bị mất giấy phép lao động người nước ngoài)
03 (ba) ảnh màu 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá 06 tháng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy phép lao động mức phí 300.000 đồng/01 lần cấp lại
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-209679-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26