Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-210663-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận iếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai theo ngày hẹn ghi trên phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 25/7/2006 của Bộ Thương mại)
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (bản sao)
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới 3.000.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục

0
27