Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-210729-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương (đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối)
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - 09 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh có thực hiện quyền phân phối, thời gian thực hiện là hai mươi hai (22) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp
Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án
Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới:
- Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính)
- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức
Dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền, của người đại diện theo pháp luật
Danh sách thành viên của công ty, kèm theo danh sách thành viên phải có:
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu là cá nhân
- Bản sao giấy chứng nhận thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch và chứng thực (đối với nhà đầu tư nước ngoài); giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được chứng thực (đối với nhà đầu tư trong nước) hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 13, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Lưu ý: Trường hợp công ty có đăng ký mục tiêu:
- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu
- Thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc); trường hợp đăng ký thực hiện quyền phân phối: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên)
Tải về
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-210729-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đầu tư, Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41