Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-210953-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Chính phủ, các Bộ, sở, ban, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Hai mươi bảy (27) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Nếu Dự án thuộc lĩnh vực do Thủ tướng chấp thuận, thời gian thực hiện là bốn mươi chín (49) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp
Bước 2: Đến ngày hẹn, doanh nghiệp đến nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30' đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông/quyết định của Chủ tịch công ty (hoặc quyết định của chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh
Bản sửa đổi điều lệ công ty (trong trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới mà không làm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)
Bản photo giấy xác nhận cơ cấu tổ chức quản lý của công ty (nếu có)
Bản photo giấy chứng nhận đầu tư và các giấy chứng nhận điều chỉnh (đối với trường hợp do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp); sao y chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh
Ngoài các đề mục nêu trên, trong từng trường hợp cụ thể, hồ sơ điều chỉnh cần bổ sung các nội dung khác nhau:
Đối với hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung chủ đầu tư, thay đổi thông tin của chủ đầu tư:
+ Điều lệ công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp (trong trường hợp chuyển nhượng vốn, bổ sung chủ đầu tư dẫn đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty
+ Danh sách thành viên công ty có đủ chữ ký của các chủ đầu tư và đóng dấu công ty
+ Giấy chứng nhận thành lập của chủ đầu tư mới được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với nhà đầu tư nước ngoài); giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư mới được chứng thực (đối với nhà đầu tư trong nước)
+ Hộ chiếu, chứng minh nhân dân còn hiệu lực được chứng thực của chủ đầu tư
+ Hộ chiếu, chứng minh nhân dân còn hiệu lực được chứng thực của người đại diện chủ đầu tư mới
+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới (trong trường hợp bổ sung, thay đổi chủ đầu tư): Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư mới trong trường hợp chủ đầu tư mới là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập chưa có báo cáo tài chính; báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư mới trong trường hợp chủ đầu tư mới là pháp nhân
+ Bản cam kết khả năng tài chính để góp vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư mới
Đối với hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm đặt trụ sở chính (chuyển sang khu công nghiệp khác cùng tỉnh):
+ Hợp đồng thuê nhà xưởng/thỏa thuận thuê đất lại đất tại vị trí mới (có kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí thuê) (bản chính hoặc bản sao y chứng thực)
+ Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của công ty hạ tầng nơi đặt trụ sở chính theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc biên bản thanh lý hợp đồng thuê lại đất, nhà xưởng giữa bên cho thuê và đại diện doanh nghiệp được sao y chứng thực
Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ:
+ Báo cáo năng lực tài chính để góp vốn bổ sung thực hiện dự án của chủ đầu tư do đại diện chủ đầu tư lập và ký (đối với trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ)
+ Văn bản giải trình về việc giảm vốn (đối với trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ)
Đối với hồ sơ đề nghị bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô của dự án: Giải trình nguồn vốn để thực hiện mục tiêu bổ sung, tăng quy mô; giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Lưu ý: Trường hợp công ty đăng ký bổ sung:
- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu
- Thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa..
Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được bổ nhiệm; bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 13, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động: Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của công ty hạ tầng hoặc bản sao hợp đồng thuê đất có quy định rõ về trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động
Đối với hồ sơ đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư: Văn bản giải trình về việc giảm vốn (đối với trường hợp điều chỉnh giảm vốn đầu tư).
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh các nội dung khác trên giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi về tiến độ thực hiện dự án, về các chi nhánh, văn phòng giao dịch của doanh nghiệp…):
+ Bản sao hợp lệ (chứng thực) các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (hộ chiếu, giấy đăng ký kinh doanh, văn bản chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng…)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc), hoặc 10 bộ (nếu dự án thuộc lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận) trong đó 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Tải về
Báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
Tải về
Báo cáo thông tin về thương nhân bán hàng để xuất khẩu
Tải về
Báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
Tải về

0
19