Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-217760-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp xã. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Bước 2: Đến thời gian hẹn trả kết quả, người nộp hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
- Sáng thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự trong nội dung ủy quyền phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện
Giấy ủy quyền
Xuất trình giấy tờ chứng minh cho nội dung ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu chứng thực 20.000đồng/trường hợp chứng thực giấy ủy quyền giấy ủy quyền
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [81]
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Đồng Nai
Giải quyết khiếu nại lần 1 - Đồng Nai
Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn - Đồng Nai
Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng - Đồng Nai
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng - Đồng Nai
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo - Đồng Nai
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án dưới 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Đồng Nai
Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (Điều 81, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) - Đồng Nai
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông Vận tải quản lý - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến - Đồng Nai
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng - Đồng Nai
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật - Đồng Nai
Công nhận báo cáo viên pháp luật - Đồng Nai
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Đồng Nai
Công nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Công nhận báo cáo viên pháp luật - Đồng Nai
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật - Đồng Nai
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Đồng Nai
Điều chỉnh nội dung các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh) - Đồng Nai
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Đồng Nai
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Đồng Nai
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản - Đồng Nai
Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai
Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai
Cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Đồng Nai
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đồng Nai
Đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá - Đồng Nai
Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật) - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật) - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y) - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y) - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)- Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật) - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật) - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y) - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y) - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Đồng Nai
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y- Đồng Nai
Cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Đồng Nai
Trợ cấp xã hội cho đối tượng là người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng - Đồng Nai
Trợ cấp xã hội đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo - Đồng Nai
TTHC đang xem
Chứng thực giấy ủy quyền - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-217760-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
25